Home >> Văn Hóa Công Giáo >> Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski Đại Diện Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang

Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski Đại Diện Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang

Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski Đại Diện Tòa Thánh và Đức Thánh Cha dâng lễ tại nhà thờ Chánh Tòa Nha  Trang

Trong 3 ngày chính thức thăm giáo phận Nha Trang, vào lúc 17g00 ngày 12/12/2018, Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang. Trong thánh lễ có sự tham dự của Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo phận Nha Trang và gần 40 linh mục, đông đảo quý tu sĩ và tín hữu từ các giáo xứ trong địa bàn thành phố Nha Trang.

Một vài hình ảnh về thành lễ

img 3497
img 3569

Nhận lời mời của Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang, Đức Tổng Giám Mục  Marek Zalewski Đại Diện Tòa Thánh và Đức Thánh Cha lần đầu tiên thăm giáo phận Nha Trang. Trong chuyến viếng thăm chính thức 3 ngày tại Giáo phận, Đức Tổng Giám Mục viếng thăm Nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục Giáo phận, thăm Đại Chủng Viện các Dòng Tu và cao điểm là chủ tế thánh lễ khánh thành nhà thờ Khánh Sơn thuộc huyện Khánh Sơn vào lúc 9g00 ngày 14/12/2018.

Một vài hình ảnh thăm viếng của Đức Tổng Giám Mục.

6zTujFdF3Yqkjj1l0Bzp6mR3wh8sOLX3fTAVMqoEhmn3blcnlELSBul4rq7s294XzfG3no4UIGmXDIF0nwFsAzwohDImpDjGmyTKuxEqvWIHOWMPfsBruwGSmZewide0di4404 V4rSxzk7hYqxdGbTeQuCQx K9 myesp4b6EO1eCb9LzwNsCXvA9IOY jTzK FSS8DIacKG wEDot25kxzmHaXbBkquEI7nAfL7 lpdUxfgHCA4JNY9Go1jn
Đón ĐTGM tại phi trường Cam Ranh
dmbaDIGZdFk9WfJFDiHNzILjeY4jybgRrD LIjDsmtL t gs8pUGzGNZw2RsimvQb6zbI91Az3qzds3H7ZFbgdqjs iZpscFyaJ51XMlk xc IIv6J2Foxz1WEU0yvaf77tCZaLUXUW97PXXMHELrHwmF3udrCs4ehOskgotn9FFo703ISZQQwYHlhBflKdIyAT0 c8LiztDBkvot2k3yQX DUGLbzalkc dLahYRKGukPtQwyy2Psw jATrFn7
Đón ĐTGM tại Tòa Giám Mục Nha Trang
oBGfgE9uESZDWIz67Hmy7fX41MyiY WyZI mp5K7p2uA5Ej9iGm8LuVphIKNDSpMisKlyEkKMkcABp CrAfhlkw8yaFYjrC 9QCR7Htka8zUKMbyZhmCMqpktdqP0DGoAKtfNi42jqZXVvudsiL8ue Vq4ySmzuv3LB47N7ezFl74XgxanuVjapor pvALZQv xJdxdYoY7W HWlKGCvc6o5TRjVWcoxFwFgmhvlvTHAFuFXuQxlZYX2MA5G Tf
tpT7vcMX8zdxaD1ap5qMUJITeD6Oc0t k E XcspARYSphPMeI2ypkuLpVA VqYn mjyNkJOtM7TYNCnSrJxvKYKOl9nhfow2AMpRJIQCjYtJT0k23 NsrLK9BziSQSivCmIATP aw2GEUlNOqSNGFLth5g x7S4E7FJ4JYK9wlnTyLwCCpJkStPAL2b 9IifEnMhdIpqImMRiXnOudCZ9WRl8C0yduVzmk3QEKcBD2GI7BbUnTfiTDFOIMyUTW
ofRYAsCHE9W1ZEwYLC vfDtUNszz68YO59mawgmDpatXpjydDgf3FxaQF4pvRIJETvF02aMDS4uzInOSrez7cVIruph4VI5x3pBLaWym6tH0ATLrJpcStiNxaawJbclAskPzmrsw iedBi9sCtW4uTGFDu9TwyzyufqP0w7sj BEz7Jp07 imqNS7 zKJt0CzXUJ9YIFBkqD3iBNPGSfs2PSBxnwe0w3CktnUIVX2yjeNN sOJESQR2J1nC g4
YBLhvCfVTH9mXCcfObEKDL3AkbYhhrKFjowJOkWle570 Ge08ayA bD9MouYQeU GUUGW28 xr8sHzbrnFWn4laQqfwTTDsylcudieRa o6ivUt hg41GaGgdvbB5XG7akybYqzszXzIOGC0Zdoq4C3u537P2YIDeXMDks78t3xb t8De2lE3bCRsCcJMLFTi9sAiojAO2BUWPXWC6OBw8TqLOaYXjaA2jCs0p ar9jJzuQx DcjohZwoL1yebd

ĐTGM thăm Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục

CPRg4v 4AWk5tC39Nt4KDn9HbtcVekQHVvxg3Ge2XsLe7LHbcAlnCuxJPmVcTN6vp9lsOqquEjMzIm3feQvjgVABDOZke9tMOSRh8p3rQ1XdKRK2tIj23Hj0 FeLE0vj2ECCDiyfemJ8dxAiD9gA5BgPRnFtpgxrgxxBZPKy0Z4uy MyjaK0mbxJxQmhLfL3svn4MbwRoe31WNtgu6luLklpoEcZhVUSq7CmGy6Sjy91KCrqeK JhxAJ TZ0gHT
a1YEJuyxC3AyPi77ZSmsNNQaR4fbzQUwQQzaKLKj3hOW2VmaExuSAGaNQtAChZ2hV0avEAD5eEGQULPSAEIwu svZEt0V8jGfygnQQ2OawPcvGMQcx1OnmXa1gp2ghhsisHeJ4QZmnwR5PgWJBPDMfmMXbSFXbF76octJQAOCR8aXH1lZGH3RWIvhqZXHksv n8uwB LHLxhp2XSJHQ488RuclCM2p 6cOMneKo8 g0AFwMHgaKE8p3oslWD8wJ

Z63ILaYHanEBf2ct5Jp6sUTqG4CWPLNOqtuye7hfmN0B0MLx2zkEITUD8yMcbJLhafMuD2VbFPMU9qo924ixvQMA3CS0wmFDk0vN1TizOWUSDiYsygK3ZHCRoPSptRGS04rp7vb54WoC6faq7fmjXhdEadpzlwEAfF96kBrbDu8WRR v6p0G7IjS74zH2shzjd3ZWddKmKk13LnePzurDq3BmvaRM7McrxlNgcWbn EYmsUCY7qzW Sr9uWaNEj

WBppiLSVtF6i sGq81B4zYJ4FAJM1IIVRukPNdJA72chSyys2wMXlLpEtVLHAbvhqnW4MSJwWMGJIcxLk0fdwKpUfCK hwEVBE IJF3AHPwlLvkbUYajm5EOrrOURuS3yV6MyUO5HkXmoXFgbHAYiNmmLG1wHgj7S Iq0hasndOFih UbuBK j3KxyrDyX4WhhyEr1MRJ1ncbj8zI7hn3e4UpIPYk3cBv45iy2kKzeSiFdTWRvDTMpvgdGnv6z8
Truyền Thông GP Nha Trang
hosting giá rẻ lăng mộ đá công ty dịch thuật ghế cafe bàn ghế cafe

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *